Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: HiusStudioSun tmi Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä henkilöstä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite. Joissakin tapauksissa mitä käsittelyjä asiakkaalle on tehty ja milloin.

Tietolähteet:

Rekisteröityä henkilöä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, erilaisista palveluista, joita henkilö käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten arpajaisten ja kilpailuiden sekä tapahtumien yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja luovutetaan HiusStudio Sunin suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin HiusStudio Sunin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa, Tietoja saattaa käsitellä Suomessa sijaitseva kassaohjelma Winhair Oy.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsitellään kirjanpito-ohjelmiston toimittajan omalla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Ykköstilit Oy:n kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika:

Asiakkuustiedot tuhotaan viimeistään kaksi kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia , henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja sailötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Rekisterin tiedotustavat:

Kotisivuillamme henkilötietoja keräävä lomake sisältää kohdan, jonka käyttäja aktivoi ymmärtäessään että hänen kenkilötietonsa lisätään asiakasrekisteriin. Samaisessa lomakkeessa on erillinen kohta, jonka aktivoimalla käyttäjä vastaanottaa markkinointimareriaaliamme. Palvelusoipimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännollisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:

Heini Kouri, yrittäjä hiusstudiosun@gmail.com


Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Kotisivuillamme olevassa lomakkeessa henkilöä pyydetään esittämään pyyntö tietojensa luovuttamisesta. Lomake lähettää pyynnön HiusStudio Sunin sähköpostiin. Tiedot luovutetaan tarkistussoiton jälkeen henkilön antamaan sähköpostiosoittteeseen. Tietojen muutokset käsitellään sähköpostin välityksellä. Jokaisessa uuteskirjeessämme on linkki, jonka kautta rekisterissä olevat henkilö voi nähdä hänestä tallennetut tiedot ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

HiusStudio Sun / Tietosuojavastaava Heini Kouri tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaan pääkäyttäjille sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.